Lokacija


 FIT&PUMP
Miklošičeva ulica 30
9000 Murska Sobota

fittabla